Để đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng khi khách hàng cung cấp, chúng tôi có các chính sách bảo mật sau:

  1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

Có thể liên lạc trực tiếp nhanh nhất với khách hàng để tư vấn về sản phẩm, chính sách và các ưu đãi ( nếu có )

2. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại nếu có nghi ngờ về việc lộ thông tin cá nhân cho ban quản trị website. Ban quản trị website phải có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng kịp thời.

3. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Thành viên có quyền tự kiểm tra , cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Chung cư Beriver No.03 toà B, tầng 4 phòng 412, Số 390 Nguyễn Văn Cừ, Long BIên, Hà Nội, Việt Nam

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thông tin của khách được thu thập qua email của công ty nơi khách hàng dùng để liên hệ yêu cầu sản phẩm dịch vụ. Khi khách có nhu cầu thay đổi thông tin cá nhân thì vui lòng liên hệ địa chỉ mail: info@mhkbgroup.com

6. Thời gian lưu trữ thông tin

Đến khi khách hàng hết thời gian hợp đồng với công ty.

7. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Nhân viên trong dự án của khách hàng mới có quyền truy cập vào thông tin khách hàng.